Έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη». Στόχος του έργου είναι η σύνδεση όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες) στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Το έργο ξεκίνησε την 01/01/2018 και ολοκληρώθηκε 31/03/2019. Η συνολική χρηματοδότηση του έργου είναι € 1.069.512

Συμμετέχουν:

 • Υπουργείο Εσωτερικών - Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

 • Δήμος Λευκωσίας

 • Υπουργείο Οικονομικών

 • Ένωση Δήμων Κύπρου

 • Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

 • RTD TALOS LTD

 • AC Goldman Solutions & Services Ltd

 • Boomertel Ltd

Οδηγία 22/2014

Απαίτηση:

Oι Κεντρικές Κυβερνήσεις κάθε χώρας είναι υποχρεωμένες να είναι τεχνικώς έτοιμες να αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια μέχρι τις 18/04/2019, ενώ για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις), η καταληκτική αυτή ημερομηνία, μπορεί να μετατεθεί μέχρι 12 μήνες μετά, δηλαδή στις 18/04/2020.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) αναφέρεται στη διαδικασία της έκδοσης, μετάδοσης και λήψης τιμολογίων σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή που επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία τους. Με την αυτοματοποίηση αυτών των διαδικασιών, η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος και την πολυπλοκότητα της τιμολόγησης τόσο για τους αποστολείς όσο και για τους παραλήπτες.

Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

 • Δομημένο τιμολόγιο που εκδίδεται σε μορφή Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (EDI), XML ή άλλη.

 • Δομημένο τιμολόγιο που εκδίδεται με τη χρήση τυποποιημένων διαδικτυακών εφαρμογών.

ΔΕΝ είναι Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

 • Αδόμητο τιμολόγιο που εκδίδεται σε μορφή PDF ή μορφές του Word, Excel κ.ά.

 • Τιμολόγια σε χαρτί που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιότυπου

 • Σαρωμένα τιμολόγια

PEPPOL

Η PEPPOL είναι ηλεκτρονική υποδομή που επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων (και άλλων εγγράφων). PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line).

Η ψηφιακή αυτή υποδομή συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη οι πλείστες ευρωπαϊκές χώρες μέλη έχουν υιοθετήσει την PEPPOL στα εθνικά συστήματα σύναψης συμβάσεων ενώ οι υπόλοιπες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση*. Στοχεύοντας σε μια ενιαία ψηφιακή αγορά και άρση των διασυνοριακών εμποδίων μεταξύ των χωρών μελών η εισαγωγή της PEPPOL βοηθά σημαντικά στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών μεταξύ υφιστάμενων ανομοιογενών συστημάτων πληροφορικής, σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

*Κύπρος: έχει ληφθεί σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 15/2/2017.

Peppol-logo.png
Διευθετήστε παρουσίαση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διογένους 1, Εμπορικό Κέντρο Κύκκου, Μπλοκ A, 4ος Όροφος,

2404 Έγκωμη, Λευκωσία

+357 22454333

+357 22600009

Συνδεθείτε μαζί μας
 • Facebook - White Circle
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • YouTube - White Circle

Privacy Policy | Legal Disclaimer

Copyright © Bloomertel 2019.

Developed and designed by DNA Web Team.