Υπουργείο Οικονομικών - Τμήμα Φορολογίας

Υπουργείο Οικονομικών - Τμήμα Φορολογίας

Τo Τμήμα Φορολογίας (Τ.Φ.) ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου του 2014, με βάση τον Νόμο Ν. 70(Ι)/2014, που προνοεί την ενοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Η ίδρυση του νέου αυτού Τμήματος έγινε στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών, για εξορθολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η ενοποίηση των δύο Φορολογικών Τμημάτων γίνεται σταδιακά και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

 

Η ενοποίηση, σε συνάρτηση με την ενδυνάμωση του νομοθετικού πλαισίου, την απλοποίηση των διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής, αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του νέου Τμήματος Φορολογίας. Βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, αύξηση των φορολογικών εσόδων, μείωση του κόστους συμμόρφωσης, και δίκαιη μεταχείριση των φορολογουμένων, είναι μόνο μερικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν μέσα από το ενιαίο Τμήμα Φορολογίας.

 

Οι δύο οργανωτικές δομές της Υπηρεσίας ΦΠΑ και του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων αποσυγκροτήθηκαν και το προσωπικό μεταφέρεται, σταδιακά, στη νέα οργανωτική δομή του Τμήματος, με σκοπό τη στελέχωση των νέων Μονάδων. Τον Δεκέμβριο 2015, το Τμήμα ήταν στελεχωμένο με 540 Λειτουργούς Τ.Ε.Π./Φ.Π.Α. Στο Τμήμα εργάζεται επίσης γραμματειακό και ωρομίσθιο προσωπικό το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

 

Το Τμήμα Φορολογίας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των Νομοθεσιών που αφορούν την Άμεση Φορολογία και την Έμμεση Φορολογία Φ.Π.Α., την είσπραξη των κρατικών εσόδων που απορρέουν από τις Νομοθεσίες αυτές, την εφαρμογή των Συμβάσεων για Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και άλλων Κρατών, την Ανταλλαγή Πληροφοριών σε Φορολογικά Θέματα με βάση Ευρωπαϊκές Οδηγίες και άλλες Διεθνείς Συμβάσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διογένους 1, Εμπορικό Κέντρο Κύκκου, Μπλοκ A, 4ος Όροφος,

2404 Έγκωμη, Λευκωσία

+357 22454333

+357 22600009

Συνδεθείτε μαζί μας
  • Facebook - White Circle
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube - White Circle

Privacy Policy | Legal Disclaimer

Copyright © Bloomertel 2019.

Developed and designed by DNA Web Team.